Start | Svenska webbplatser | Engelska | Bloggar | Behandlingshem |
Artiklar | Vetenskap | Böcker | Video-klipp


Behandlingshem (HVB) vid ADHD

Här kommer behandlingshem att listas. Vi lägger till er efterhand som vi uppmärksammas på er.
HVB uttyds "Hem för vård och behandling" eller ""Hem för vård eller behandling".

Det går utmärkt att annonsera till höger. Jämför gärna Andets annons-priser med konkurrenternas. Till exempel kostar det er 1500 kr att under 30 dagar både ha en annons på denna sida och på domänens första-sida (index.htm). Och vi brukar placera externa annonser överst, och flytta ner eller ta bort våra egna.


Uppdaterad: 2010-04-03
 Annonser (eller lediga annonsplatser) : Aspergers syndrom Aspergers syndrom Aspergers syndrom