Start | Svenska webbplatser | Engelska | Bloggar | Behandlingshem |
Artiklar | Vetenskap | Böcker | Video-klipp


Böcker om ADHD

Boktipsen här är komplement till de lästips som finns i min bok Asperger, ADHD och arbete.

På svenska

Vanna Beckman. (1999). Vuxna med DAMP/ADHD.

Tore Duvner. (1998). ADHD: impulsivitet, överaktivitet, koncentrationssvårigheter.

Lara Honos-Webb. (2010). ADHD/ADD som vuxen – så lyfter du fram dina styrkor.
Ännu en svensk översättning av en amerikansk bok. Mycket utlovas om produkten, på typiskt USA-manér: "Hur du utvecklar dina unika talanger, stärker din självkänska och får ett bättre liv." (på bokens framsida) Huruvida verket kan leva upp till de höjderna får läsaren själv bedöma.
Kapitel:
1. Är det bara jag som har ADHD/ADD, eller är det hela världen?
2. Hitta det optimala
3. Träna – för jobbets skull
4. Relationer, föräldraskap och ADHD/ADD
5. Kreativitet: Odla dina dagdrömmar
6. Visa vägen: Ekologiskt medvetande
7. Intuition i relation till andra
8. Tolka hyperaktivitet som livlighet
9. Din förmåga att uttrycka känslor
10. Möjligheter och fällor

Lara Honos-Webb. (2008). Så lyfter du fram styrkorna hos barn med ADHD.

Lisbeth Iglum. (2006). Om de bara kunde skärpa sig! : barn och ungdomar med DAMP/MBD, AD/HD och Tourettes syndrom.

Carina Ikonen Nilsson. (2009). Jag föredrar att kalla mig impulsiv. Recito.
* Självbiografiskt av en vuxen kvinna som har dyslexi och ADHD. Kan köpas på NPF-butiken.

Martin L. Kutscher. (2010). ADHD: att leva utan bromsar: En praktisk vägledning.
* Handlar om barn. Översatt och utgiven av förlaget Natur & Kultur.

Martin Nauclér. (2008). Tio kvinnor med ADHD.


På engelska

Kathy Hoopman. (2008). All dogs have ADHD. JKP. Säljes på NPF-butiken.
* Beskriver ADHD-barn med fina färgbilder och texter om hundar. Boken fungerar utmärkt för att ha stående eller bläddra i, för den genererar positiv stämning. Men den innehåller inte mycket läsning.

Bryan L. Hutchinson. (2008). One Boy's Struggle: A Memoir: Surviving Life with Undiagnosed Add. * Memoarer

Robert Jergen. (2004). The Little Monster: Growing Up with ADHD. * Självbiografi

Judith Kolberg & Kathleen Nadeau. (2002). ADD-friendly ways to organize your life.
* Boken är i stort format och har stor stil. Det finns en del teckningar, som kanske kan göra läsningen lättare för ungdomar. Men en akademiker med goda kunskaper om ADHD kan känna sig lite överkvalificerat i förhållande till innehåll och stil. Den är på 266 sidor och har 7 delar och 21 kapitel. Den handlar nästan helt om att "organisera". Organisera saker, papper och tid. Problemen och lösningarna är ganska grundläggande, och rör hur man sköter hemlivet med städning och annat. En person som har söker tekniker för att sköta ett kvalificerat arbete kommer nog inte finna det i denna bok.

Katleen G. Nadeau. (1997). ADD in the workplace: Choices, Changes and Challenges.

Kate Kelly, Peggy Ramundo & Ned Hallowell. (2006). You mean I'm not lazy, stupid or crazy. * Mycket bra boktitel: "Du menar att jag inte är lat, dum eller galen?! Den klassiska självhjälpsboken för vuxna med ADHD" (Andets övers.)
Boken är på 460 sidor, och är inte kompakt skriven. Bokens kapitel (översatta till svenska av Andet):
Vi översätter här "disorder" med tillstånd, av etiska skäl. Och ADD med ADHD, eftersom ADD (ofta) har olika betydelse i USA och i Sverige..
1. Att förstå tillståndet som gör att vi känner oss lata, dumma eller galna
2. Hur är vi annorlunda?
3. Den inte så fina konsten att klara sig
4. Jag vet ... tror jag ... att jag har ADHD: Vad skall jag göra nu?
5. Om balans, Toyotas, Porchar, höga linor på cirkus och Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram
6. Konsten att relatera: I grupper och i vänskap
7. Konsten att relatera: Att fungera på arbetet
8. Konsten att relatera: I dejting-spelet och i familjen
9. Från måltids-mani till [outing ordeals]: Hur man skapar mindre bråk
10. Frågor om kön och sexualitet
11. ADHD-dynamik i organiserande: Funktionssätt och metoder
12. ADHD-dynamik i minnet: Funktionssätt och metoder
13. Meditationer om meditation
14. Medicinering och några alternativ
15. Psykiatrisk vård
16. Att röra sig framåt

Ari Tuckman. (2009). More attention, less deficit: Success strategies for adults with ADHD.
* En intelligent och trevlig bok.
Delar och kapitel (översatta från engelska till svenska av Andet):
Del I:   Att förstå ADHD hos vuxna
1. Exekutiva funktioner: Grunden för allt
2. Diagnostisera ADHD: Riktig diagnos underlättar effektiv behandling
3. ADHD-hjärnan: Konstruerad lite annorlunda
4. ADHD påverkar allt: Inte konstigt att mitt liv var så svårt!
Del II   Inled effektiv behandling
5. Medicinering: Förbättra dina möjligheter
6. Icke-medicinska insatser: Piller lär inte ut färdigheter
7. Icke-traditionella behandlingar: Mirakler eller bluffar?
Del III   Bygg de nödvändiga färdigheterna
8. Självkänsla och effektivitet: Jag kan göra det här!
9. Minneshantering: Vad var det nu?
10. Tidshantering: Vad skall jag göra nu?
11. Bli organiserad, förbli organiserad: Bekämpa lavinen
12. Använd verktyg och teknik för att hantera ditt liv: Prylar
13. Nå dina mål: Se långt framåt
Del IV   Förbättra speciella områden i ditt liv
14. Hushållssysslor: Sköt de tråkiga uppgifterna i hemmet
15. Förhållanden och vänskap: Sträva efter balans
16. Högskolan och vidare: Lär en gammal hund sitta
17. Arbete: Förhoppningsvis mer än bara en lön


Uppdaterad: 2011-04-09
 Annonser (eller lediga annonsplatser) : ADHD, hyperaktivitet Aspergers syndrom NPF, speciellt asperger