Start | Svenska webbplatser | Engelska | Bloggar | Behandlingshem |
Artiklar | Vetenskap | Böcker | Video-klipp


Om ADHD på engelska

Positive and Alternative Views of ADD/ADHD - Mycket bra värderingar.

ADHD: A Path to Succes. Utdrag från bok

add.about.com - Om ADD och ADHD. Bland annat om vuxna och arbete.

Attention-deficit hyperactivity disorder - OK artikel från The Psychology Wiki

Reframing ADHD in the genomic era - Artikel i Psychiatric Times

Cathy's Explorer Pages - "Den andra sidan av ADHD". Korta artiklar av privatperson.

Positiva citat kring "ADD" - ("ADD" är i USA en äldre beteckning på ADHD.)

Hypertankar om "Bouncing brains", uppmärksamhet m.m. - Carla Nelson Berg. * Bra.

Inspiration för vuxna med ADHD: Framgång i studier

Att skapa bra skola för barn med ADHD - Lång text med många tips.

Korta positiva fallbeskrivningar

Michael Phelps. Olympic Athlete Overcomes ADHD And Adversity


Uppdaterad: 2011-04-09
 Annonser (eller lediga annonsplatser) : Aspergers syndrom Aspergers syndrom Aspergers syndrom