Start | Svenska webbplatser | Engelska | Bloggar | Behandlingshem |
Artiklar | Vetenskap | Böcker | Video-klipp


Webbplatser om ADHD på svenska

ADHD power (lyfter fram positiva sidor)

"Test" eller självrapportskala, AHDH hos vuxna

Hur det är att ha Adhd och Asperger - En vuxen med dessa diagnoser berättar

Har du ADHD som vuxen? Testa dig - Nyfiken Vital, 2008-07-19

ADHD-center - Handikapp & Habilitering, vid Stockholms läns landsting

Riksförbundet Attention - Förening

adhdforum.se - Forum. Registrering krävs för att läsa.

Bokstavsfolk i fokus

malix.se (blogg) - "Jag föredrar att kalla mig impulsiv"

PTSD och ADHD bakom många fall av utmattningssyndrom
- Vetenskaplig rapport av läkare Gunilla Brattberg

Föreslagna diagnos-kriterier för ADHD hos vuxna

Hyperaktiv (mer innehåll kommer)

Impulsiv (teckningar av Jakob B)

Livet som vuxen med ADHD/DAMP - Om en föreläsning som Nylander och Zettervall höll i Lund 2004.


Person-porträtt

"Skrev bok – trots sin dyslexi" - Om Carina I.N. Bohusläningen, 091028

Thorsten Flink fick diagnosen DAMP som barn - Expressen, 080825

Maria A, vuxen med ADHD - Att leva med ett dolt funktionshinder

DN SPORT om simmaren Michael Phelps - Dagens Nyheter, 2008-08-17
"Mammas pojke bäst - mot alla odds"


Uppdaterad: 2011-04-10
 Annonser (eller lediga annonsplatser) : Aspergers syndrom Aspergers syndrom Aspergers syndrom