Start | Svenska webbplatser | Engelska | Bloggar | Behandlingshem |
Artiklar | Vetenskap | Böcker | Video-klipp


Logotyp för ADHD-Sverige

ADHD-Sverige


Syftet med webbplatsen adhd-sverige.se är att samla bra resurser kring ADHD, på svenska.
Här kommer efterhand mer länkar, teckningar och texter. Så småningom ger vi ut en bok.


ADHD

ADHD är ett engelskspråkig uttryck som uttyds: Atttention Deficit Hyperactivity Disorder.

Historia: Begreppet ADHD började användas 1987 i USA. Från 1980 till 1987 kallade man i USA samma funktionshinder för ADD. I Sverige har vi haft begreppet DAMP (Dysfunktion i fråga om Avledbarhet, Motorik och Perception).

Här finns diagnoskriterier för ADHD på svenska.

För kritik mot begreppet ADHD med dess negativa "Deficit" och "Disorder", se adhe.se.

ADHD utmärks av att man är annorlunda i fråga om: uppmärksamhet, koncentration, exekutiva funktioner, organisation m.m. En del, men inte alla, har även hyperaktivitet och/eller impulsivitet.

Behandlingen består av att ge alla inblandade kunskaper och färdigheter för att leva bra med sitt funktionssätt. Dessutom har många av de med diagnosen nytta av medicinering med centralstimulerande.


Teckning av Jakob B, Andet
 

Se gärna även: Tourette Nu!
Sammanhang: utvalda länkar om Aspergers syndrom
Superarbetskraft – NPF-arbetsförmedlingen
Andet – det riktiga aspergerföretaget


Uppdaterad: 2010-07-14
 Annonser (eller lediga annonsplatser) : Aspergers syndrom Aspergers syndrom IT-konsult auti AB